Visąlaik rašyba

Visąlaik rašoma su ą raide.
Taisyklingai: visąlaik
Klaidingai: visalaik, visą laik, visa laik
Vartojimo pavyzdys:

Su jais visąlaik ta pati istorija

Kirčiavimas:
1. Vìsąlaik ()