Ypatybė rašyba

Ypatybė rašoma su y.
Taisyklingai: ypatybė
Klaidingai: įpatybė
Vartojimo pavyzdys:

Jo veido ypatybė visuomet buvo didelės ir išraiškingos žalios akys.

Kirčiavimas:
1. Ypatýbė (dktv. mot.gim. vnsk. V.)