Žąla rašyba

Žąla rašoma su a raide.
Taisyklingai: žąla
Klaidingai: žala
Vartojimo pavyzdys:

Pagaliau ir žolė vis labiau žąla