Žąla rašyba

Žąla rašoma su ą raide.
Taisyklingai: Žąla
Klaidingai: žala
Vartojimo pavyzdys:

Pagaliau ir žolė vis labiau žąla