Žasliai rašyba

Žasliai rašoma su a raide.
Taisyklingai: Žasliai
Klaidingai: Žąsliai
Vartojimo pavyzdys:

Žasliuose gyvena mano močiutė