Žastas rašyba

Žastas rašoma su a raide.
Taisyklingai: Žastas
Klaidingai: žąstas
Vartojimo pavyzdys:

Žaisdamas krepšinį pasitempė žasto raumenį