Žnybti rašyba

Žnybti rašoma su b raide.
Taisyklingai: žnybti
Klaidingai: žnypti, šnybti, šnypti
Vartojimo pavyzdys:

Reikėjo jam įžnybti, kad pabustų

Kirčiavimas:
1. Žnýbti (vksm. nesngr.)
2. Žnybtì (dlv. vyr.gim. būt.l. dgsk. V. neįvardž. nesngr. neveik.r.)
3. Žnybtì (dlv. vyr.gim. būt.l. dgsk. Š. neįvardž. nesngr. neveik.r.)
4. Žnýbti (vksm. nesngr.)
5. Žnybtì (dlv. vyr.gim. būt.l. dgsk. V. neįvardž. nesngr. neveik.r.)
6. Žnybtì (dlv. vyr.gim. būt.l. dgsk. Š. neįvardž. nesngr. neveik.r.)