Žnybti rašyba

Žnybti rašoma su b raide.
Taisyklingai: Žnybti
Klaidingai: žnypti
Vartojimo pavyzdys:

Reikėjo jam įžnybti, kad pabustų